Về chúng tôi

banner
ĐỊNH HƯỚNG TẬP LUYỆN
ĐỊNH HƯỚNG TẬP LUYỆN
Việc luyện tập đều đặn và đúng kỹ thuật, cùng với một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cải thiện vóc dáng một cách rõ rệt.
CÔNG CỤ VÀ ĐÀO TẠO
CÔNG CỤ VÀ ĐÀO TẠO
Việc luyện tập đều đặn và đúng kỹ thuật, cùng với một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cải thiện vóc dáng một cách rõ rệt.
CỘNG ĐỒNG
CỘNG ĐỒNG
Việc luyện tập đều đặn và đúng kỹ thuật, cùng với một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cải thiện vóc dáng một cách rõ rệt.
CÁC LỚP ĐẶC BIỆT
CÁC LỚP ĐẶC BIỆT
Việc luyện tập đều đặn và đúng kỹ thuật, cùng với một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cải thiện vóc dáng một cách rõ rệt.

Huấn luyện viên

Việc luyện tập đều đặn và đúng kỹ thuật, cùng với một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cải thiện vóc dáng một cách rõ rệt.

Skrull spy
Skrull spy
Skrull spy

Kinh nghiệm: 7+

Kỹ năng: HLV Thể hình, HLV Core

Việc luyện tập đều đặn và đúng kỹ thuật, cùng với một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cải thiện vóc dáng một cách rõ rệt.

Selena Jean
Selena Jean
Selena Jean

Kinh nghiệm: 4+

Kỹ năng: HLV Thể hình, HLV Core

Việc luyện tập đều đặn và đúng kỹ thuật, cùng với một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cải thiện vóc dáng một cách rõ rệt.

Robert Kane
Robert Kane
Robert Kane

Kinh nghiệm: 5+

Kỹ năng: HLV Combat

Việc luyện tập đều đặn và đúng kỹ thuật, cùng với một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cải thiện vóc dáng một cách rõ rệt.

Matt Wold
Matt Wold
Matt Wold

Kinh nghiệm: 5+

Kỹ năng: HLV Thể hình, HLV Core

Việc luyện tập đều đặn và đúng kỹ thuật, cùng với một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cải thiện vóc dáng một cách rõ rệt.